Sale!

หนังสือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   • 01. แบบ E-BOOK ราคา 395 บาท 
    ชำระแล้วแจ้งสลิปและอีเมล รอรับไฟล์ภายใน 30 นาที
    02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท ฟรีค่าจัดส่ง
   • ชำระแล้วแจ้งสลิปและที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ จัดส่งฟรี
    03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท
   • ทักแชทแจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลย ชำระเมื่อได้รับสินค้า จัดส่งฟรี

สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
แสกน QR Codeหรือกดเพิ่มเพื่อน

มั่นใจ 100% ด้วยทะเบียนการค้าออนไลน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ล้างค่า

รายละเอียด

หนังสือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563

หนังสือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563 ปรับปรุงใหม่ กุมภาพันธ์ 2563 (เนื้อหา แนวข้อสอบ เฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ) รวบรวมเนื้อหาตาม ประกาศรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาครบจบในเล่มเดียว มีทั้งในรูปแบบ PDF และ หนังสือ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าทำงาน

#ปรับปรุงเนื้อหาตามประกาศรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2563
#เนื้อหาข้อสอบเฉลย และฟรีไฟล์เสียงการสอบสัมภาษณ์งานราชการ
#PDF และ หนังสือมีเนื้อหาเหมือนกันครับ 
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ตรงไหนเป็นข้อสอบ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า แนวข้อสอบ

สารบัญเนื้อหา หนังสือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตัวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ


สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. รวบรวมเนื้อหาตามประกาศสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อัพเดทเนื้อหา กุมภาพันธ์ 2563 รวบรวมเนื้อหาตามเกณฑ์การคัดสรรในประกาศในเล่มประกาศไปด้วย เนื้อหา ข้อสอบ พร้อมเฉลย และมีไฟล์เสียงการเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานด้วย เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย ใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุ มีทั้งในรูปแบบ PDF (ปริ้นได้ เปิดอ่านได้) และแบบหนังสือฟรีค่าจัดส่ง

แบบ PDF 395 รูปเล่มหนังสือ 585 บริการจัดส่งฟรี รูปเล่มหนังสือแบบเก็บเงินปลายทาง 605

ประกาศรับสมัคร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.ทส 2563

 • เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 36 อัตรา
 • สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
 • สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/
 • ไฟล์ประกาศรับสมัคร

รีวิวลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ

blank

blank

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบ

E-BOOK, รูปเล่มหนังสือ, เก็บเงินปลายทาง

หนังสือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สนง.ปลัด ทส. 2563 จาก 1 รีวิว

 1. blank

  บ้านไผ่ดอทคอม

  เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้าทำงาน

เพิ่มบทวิจารณ์