แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

฿395.00฿585.00

แนวข้อสอบ ราชการ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ

รายละเอียด แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561

– ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงานพัสดุ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
– ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานะการณ์โลกปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครวันที่ 7-13 มีนาคม 2561

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน สังกัด 

1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) รับ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

  1. วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น นำ้ผิวดิน นำ้เสีย น้ำประปา เป็นต้น
  2. พัฒนารูปแบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามมาตรฐานสากลของห้องปฏิบัติการ
  3. พัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
  4. พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 1800 และมาตรฐานกรมโรงงาน
  5. สนันสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
  6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเคมี เคมีเพื่ออุตสาหกรรม อนามัยสิ่งแวดล้อมชีววิทยา สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  2. หากผู้สมัครมีความรู้ ความเข้าใจ และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ISO/ICE 17025 อย่างน้อย 1 หลักสูตร เช่น ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 การประกันคุณภาพผลวิเคราะห์ทดสอบ , ความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี รับ 1 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับ 1 อัตรา

4.นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รับ 1 อัตรา

5.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม รับ 1 อัตรา

6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี รับ 1 อัตรา

7.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู รับ 1 อัตรา

การรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร

แนวข้อสอบ ราชการ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาทันสมัยอัพเดทมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการ หน่วยงานรัฐ ที่ทุกท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ สอบบรรจุ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยอยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ  อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ”