แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

฿395.00฿585.00

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ 2561

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ 2561

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ 2561 สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศของสำนักงบประมาณ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ตรงตามประกาศสอบล่าสุด เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

  • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ
  • ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจการเงินการคลัง
  • วินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนงานและโครงการ
  • ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการงบประมาณ (การวางแผน จัดทำบริหารและติดตามประเมินผล)
  • ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
  • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF