แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน

฿395.00฿585.00

 

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF  และรูปเล่มหนังสือ

แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบของแต่ละหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบที่ออกบ่อย พร้อมเฉลย โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย คุ้มค่าที่สุด เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ

รายละเอียด แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561

– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
– สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539– แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
– พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท(มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1/2561 (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี)

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 

จำนวน 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500  บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฏหมายต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ.ให้ทันสมัย
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ กฎ ระเบียบ และแนวทางการดำเนินการด้านวิจัย
  3. …..

การรับสมัครสอบ 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.comตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 กรอบใบสมัครออนไลน์

  1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์”
  2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้อัตโนมัติ
  3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ โดยไปที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครสอบที่สมบูรณ์แล้วได้

ขั้นที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มีนาคม 2561 

 

  ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 

แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน ฉบับปรับปรุงใหม่ มีนาคม พ.ศ.2561 หนังสือ ติวสอบราชการ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ออกเนื้อหาตามประกาศสอบของแต่ละหน่วยงานที่ประกาศสอบ หนังสือ ติวสอบราชการ ผู้รวบรวมได้ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้นและเป็นเนื้อหาทันสมัยอัพเดทมากที่สุด เพื่อเป็นหนังสือติวสอบราชการ หน่วยงานรัฐ ที่ทุกท่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้ารับราชการ สอบบรรจุ และยึดถือใช้เป็นหลักปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานเอกชนทั่วไป และยังใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีทั้งเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลยอยู่ท้ายเล่ม เนื้อหาต่างๆ  อ่านเข้าใจง่าย เข้มข้น เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั่วประเทศ

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานข้าราชการพลเรือน”