แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต

฿395.00฿585.00

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต ในรูปแบบ PDF และ รูปเล่ม 

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต

        แนวข้อสอบ พนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต แนวข้อสอบ ตามประกาศของ กรมสรรพสามิต ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน ตรงตามประกาศสอบ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
– สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
– สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF