แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน

฿395.00฿605.00

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน อัพเดทใหม่ 2561 (PDF และหนังสือ)

 

รายละเอียด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน อัพเดทตามประกาศรับสมัคร 2561 มีทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปเล่มหนังสือ (ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ)

สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน

– ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
– ความรู้ทั่วไป ภาค ก. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน
– ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งซื้อ

1. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (ส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
2. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
3. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] ส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

 

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ดูประกาศรับสมัคร

สมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ออนไลน์ได้ที่ https://airports.thaijobjob.com/

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

(ก) ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้ สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคํา กลุ่มคํา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น

– วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน และ ความเข้าใจสาระสําคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง คะแนนเต็ม 600 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป

– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน

– ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์

(ค) ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณจริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้า กับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


แนวข้อสอบ ติวสอบบรรจุเข้าทำงานราชการ หน่วยงานรัฐ ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามประการศสอบเปิดรับสมัคร  สรุปข้อสอบ พร้อมเฉลย โดยปรับปรุงให้ใหม่ทันสมัย เนื้อหาต่างๆ ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ  สอบเข้าทำงานภาครัฐ เป็นแนวทางในการสอบเข้าบรรจุราชการ หน่วยงานรัฐ (อัพเดทข้อมูลตามประกาศรับสมัคร 2561) ดูแนวข้อสอบตำแหน่งอื่น

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, เก็บเงินปลายทาง, ไฟล์ PDF

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน”